Kozmetik Üretim Tesisi

kozmetik_üretim_tesisi2.jpg

 

Kozmetik Kanunun 4 üncü maddesinin (g) bendi “Kozmetik üretim yerinin Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun olması zorunludur.” hükmünde olup Kozmetik Yönetmeliği`nin 11 inci maddesi gereğince kozmetik ürünlerin üreticileri Yönetmeliğe ve Eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler.

 

Kozmetik Üretim Tesisinde incelencek ve denetlenecek olan noktalar GMP Denetim Formunda da ayrıntılı olarak belirtilmiştir.