Sağlık Bakanlığı Kozmetik Ürünleri Onayı

3.jpg 

 

Kozmetik ürünlerin üretiminde ya da ithalatında Kozmetik İthalat İzni, Kozmetik Üretim İzni, Kozmetik İthalat İzin Belgesi, Kozmetik Üretim İzin Belgesi, Kontrol Belgesi gibi belgeler alınması gerekmemektedir. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Kozmetik Şubesi Mart 2005 tarihinden itibaren Kozmetiklerde İzin sistemini kaldırarak, Kozmetik Yönetmeliği ile Bildirim ve Piyasada Denetim esaslarının uygulandığı yeni bir sisteme geçmiştir. Bu sistemde Kozmetiklerin Üretiminde, İthalatında ve İhracatında Kozmetik İzni değil Kozmetik Bildirimi aranmaktadır.

 

 

Kozmetik Mevzuatı Avrupa Birliği Uyum sürecinde, Mart 2005'de Avrupa Kozmetik Direktifleri 76/768/EEC doğrultusunda Kozmetik Yönetmeliği hazırlanmış olup artık Sağlık Bakanlığından izin almak gerekmemektedir.

 

Yeni mevzuat BİLDİRİM ve PİYASADA DENETİM yönünde yapılandırılmıştır.

 

 

Kozmetik Ürün piyasaya arz etmek isteyen firmaların, 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği elektronik bildirim sisteminde üretilen Kozmetik Bildirimi Formlarını Sağlık Bakanlığına göndermesi ve bu işlemin her yeni ürün için tekrarlanması gerekmektedir.